Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Το φαινόμενο της Σμηνουργίας

Τι ακριβώς συμβαίνει στην σμηνουργία και γιατί εκδηλώνεται αυτή?
Κατά τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο το φαινόμενο της σμηνουργίας είναι έντονο. Κατά συνέπεια τους μήνες αυτούς, η προσοχή του μελισσοκόμου πρέπει να είναι έντονη, ώστε να μη χάσει τα σμήνη του.
Ένα μέτρο αποτροπής της σμηνουργίας, είναι να δοθεί χώρος στο μελίσσι ή να διαχωριστούν "έγκαιρα" τα μελίσσια στα δύο.
Σε αυτή την 2η επιλογή μια παράπλευρη ωφέλεια είναι, ότι ταυτόχρονα με την αποτροπή, αυξάνουμε και το πλήθος των σμηνών μας.

Πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ότι στην κυψέλη κτίζονται από τις Μέλισσες κελιά "αντικατάστασης", τα οποία συνήθως είναι ελάχιστα (1-4), και κελιά  "σμηνουργίας" τα οποία συνήθως είναι πολλά έως πάρα πολλά.
Τα κελιά αντικατάστασης έχουν το χρώμα της κηρήθρας γιατί κατασκευάζονται από κερί το οποίο οι μέλισσες «δανείζονται» από την κηρήθρα, στην οποία τα κτίζουν ενώ τα κελιά σμηνουργίας είναι ανοικτόχρωμα γιατί κτίζονται από φρέσκο κερί που εκκρίνουν εκείνη την ώρα οι μέλισσες.

Τα κελιά αντικατάστασης μπορούν να εμφανιστούν όλο το χρόνο σε αδύνατα μελίσσια ή σε μελίσσια με βασίλισσα προβληματική, βασίλισσα μεγάλης ηλικίας ή άρρωστη.

Ο γόνος στα μελίσσια που κτίζουν κελιά αντικατάστασης, είναι περιορισμένος και συχνά διάσπαρτος.  Αντίθετα τα κελιά σμηνουργίας βρίσκονται σε αναπτυσσόμενα μελίσσια, την άνοιξη, κατ' εξοχή  περίοδο σμηνουργίας. Ο γόνος των μελισσιών αυτών είναι συμπαγής και καλύπτει τα πλαίσια πέρα ως πέρα.

Ποιος είναι ο βασικός λόγος που γίνεται σμηνουργία?
Βασικός λόγος είναι η μη καλή διάχυση της φερομόνης της βασίλισσας προς το σμήνος της.

Και γιατί να υπάρχει κακή διάχυση της φερομόνης?
Μερικοί από τους λόγους είναι:
  • Φυσική έλλειψη της βασίλισσας - πλήρης απουσία φερομόνης που γίνεται αντιληπτή τις επόμενες λίγες ώρες
  • "Κακή" γονιμοποίηση βασίλισσας  – άρα λιγότερη φερομόνη
  • Γερασμένη βασίλισσα – άρα λιγότερη φερομόνη
  • Μη καλή κυκλοφορία της φερομόνης, λόγω μη ύπαρξης ρεύματος αέρα ή το ακριβώς αντίθετο, λόγω μεγάλου ρεύματος αέρα, με αποτέλεσμα η φερομόνη ή να μη φτάνει σε όλο το σμήνος στην 1η περίπτωση ή να διασκορπάται στην 2η.
  • Στενότητα χώρου και κατά συνέπεια μεγάλη πυκνότητα μελισσών.
  • Συλλέγονται πολλές τροφές (και έτσι εξηγείται το γιατί οι σμηνουργίες γίνονται από άνοιξη έως Καλοκαίρι), με αποτέλεσμα η βασίλισσα να μην έχει ελεύθερα κελιά να γεννήσει τον γόνο της, άρα έχουμε "μπλοκάρισμα της γονοφωλιάς".
  • Αποτέλεσμα του προηγούμενου φαινομένου, είναι ο μεγάλος αριθμός παραμανών να μη ξέρουν που να διοχετεύσουν τον βασιλικό πολτό που παράγουν.
  • Απραξία του σμήνους (δεν έχουν τι να κάνουν)
  • Μεγάλη θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη.
Η σμηνουργία αρχίζει 2-4 εβδομάδες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.
Ασφαλές δείγμα επικείμενης σμηνουργίας, είναι ότι υπάρχει γόνος στα βασιλικά κελιά.
Άλλο δείγμα είναι η ύπαρξη μελισσογενειάδας στην είσοδο.
Την στιγμή που θα σφραγιστούν τα βασιλικά κελιά ή την επόμενη γίνεται η σμηνουργία.
Η σμηνουργία γίνεται σχεδόν πάντα μεσημέρι και με καλές σχετικά καιρικές συνθήκες.
Άπαξ και ξεκινήσει η διαδικασία σμηνουργίας, κάθε προσπάθεια αποτροπής της, είναι άσκοπη.

μέθοδος αποτροπής σμηνουργίας Demaree

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου