Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Βιολογικός κύκλος του Βαρρόα

σχήμα 1

Ένα σχεδιάγραμμα της ανάπτυξης του Βαρρόα.
Βιβλιογραφία: Μεταπτυχιακή διατριβή Βλογιαννίτης Σ. - 2016 στο ΓΠΑ


Παρατηρήσεις: (βλέπε σχήμα 1)
Της εργάτριας ο γόνος σφραγίζεται την 8η~9η μέρα.
Του κηφήνα ο γόνος σφραγίζεται την 10η μέρα.
Το Βαρρόα προτιμά να μπει 12 φορές περισσότερο σε Κηφηνογόνο σε σχέση με τον εργατικό.


Από τη στιγμή που θα σφραγιστεί ο γόνος της μέλισσας, σε περίπου 60 ώρες το Βαρρόα που μπήκε στον γόνο θα γεννήσει το 1ο αυγό. Στην συνέχεια θα αποθέτει ένα αυγό/30 ώρες.
Στον εργατικό γόνο προλαβαίνει να γεννήσει μέχρι 5 αυγά (Β1~Β5) ενώ στον Κηφηνογόνο μέχρι 7 (Β1~Β7).

Όλος ο βιολογικός κύκλος του Βαρρόα διαρκεί 6 μέρες για το θηλυκό και 7 μέρες για το αρσενικό.


Στον εργατικό γόνο (στις 12 μέρες που το κελί είναι σφραγισμένο)  προλαβαίνουν να ενηλικιωθούν μόνο 2-3 Βαρρόα. Στον κηφηνογόνο (στις 14 μέρες που το κελί είναι σφραγισμένο)  προλαβαίνουν να ενηλικιωθούν μόνο 4-5 Βαρρόα.

Τα άτομα που δεν έχουν προλάβει να ενηλικιωθούν (κατά την ημέρα που ξεσφραγίζεται ο γόνος) πεθαίνουν από ασιτία γιατί τα στοματικά τους μόρια δεν έχουν εξελιχθεί και δεν μπορούν να τρυπήσουν τον σκελετό της μέλισσας.
Τα αρσενικά άτομα που ήταν μέσα στο σφραγισμένο γόνο  και μετείχαν στην γονιμοποίηση πεθαίνουν επίσης από ασιτία επειδή τα στοματικά του μόρια έχουν μετατραπεί σε όργανα μεταφοράς σπέρματος.
Έτσι ο δείκτης αναπαραγωγής στον εργατικό γόνο είναι 1-1,2 και στον Κηφηνογόνο 2,7

 
Τα ενήλικα Βαρρόα μόλις βγουν από το κελί παρασιτούν σε οικιακές μέλισσες (που ασχολούνται με το τάϊσμα του γόνου) και τους κηφήνες. Ένα ποσοστό μικρότερο του 1% παρασιτεί στις συλλέκτριες μέλισσες.

Προσκολλώνται στις κοιλιές των μελισσών γιατί εκεί είναι ευκολότερο να τρυπήσουν. Παραμένουν έτσι για 10-15 μέρες οπότε μπαίνουν σε κάποιο κελί γόνου για να πολλαπλασιαστούν με τη σειρά τους και αυτά.
Από τα Βαρρόα που θα μπουν στον γόνο για να γεννήσουν ένα ποσοστό 17-28% (στον εργατικό γόνο) και ποσοστό 5% (στον Κηφηνογόνο) αποτυγχάνει να αναπαραχθεί.
Αποφεύγουν τον γόνο που έχει ήδη καταληφθεί από άλλο Βαρρόα, αλλά στην ανάγκη παρουσιάζεται το φαινόμενο να μπαίνουν 2 άτομα στο ίδιο κελί (με αποτέλεσμα να γεννιούνται λιγότεροι απόγονοι). Στα μελίσσια που εκτρέφουν γόνο ένα μικρό ποσοστό του Βαρρόα παρασιτεί πάνω σε ενήλικες μέλισσες. Το μεγαλύτερο μέρος του Βαρρόα (50~85%) βρίσκεται μέσα στον γόνο.

Τα Βαρρόα που αναπαράγονται ζουν περίπου 2 μήνες. Αν το μελίσσι δεν εκτρέφει γόνο, τα Βαρρόα παρασιτούν πάνω στις μέλισσες και μπορούν να ζήσουν ακόμα και 8 μήνες.

Διάδοση Βαρρόα
1. Με την παραπλάνηση των μελισσών
2. Από λεηλασία
Τα δυνατά μελίσσια λεηλατούν τα αδύνατα, οπότε το Βαρρόα επεκτείνεται και στα δυνατά.
3. Από χειρισμούς του Μελισσοκόμου
4. Μέλισσες από έντονα προσβεβλημένο μελίσσι με Βαρρόα, εγκαταλείπουν την κυψέλη τους και πάνε σε άλλες, οπότε μεταδίδουν το Βαρρόα και εκεί.

Ο αριθμός των Βαρρόα από άνοιξη σε άνοιξη αυξάνεται κατά 15 φορές.

Επιπτώσεις της προσβολής
1. Μύζηση της αιμολέμφου των μελισσών
Αυτό μεταξύ άλλων προκαλεί μείωση σωματικού βάρους και του όγκου της αιμολέμφου.
2. Έγχυση τοξινών σε αυτήν
3. Δημιουργία ανοίγματος από το οποίο εισέρχονται άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί στο σώμα της μέλισσας
Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η νοσηρότητα των μελισσών.

Συμπτώματα της προσβολής
1. Μέλισσες που παρασιτούνται από τα ακάρεα προσπαθούν να απαλλαγούν, πετούν με δυσκολία ή και καθόλου, σέρνονται έξω από την κυψέλη μέχρι να χαθούν.
2. Η διάρκεια ζωής των μελισσών μειώνεται 1,5~2 φορές ανάλογα με το πόσο νωρίς παρασιτίστηκαν από το Βαρρόα.
3. Η δυναμικότητα του σμήνους ελαττώνεται συνεχώς. Παρεπόμενο είναι να αρχίσει η εις βάρος τους λεηλασία από τα άλλα μελίσσια. Τα μελίσσια με έντονο πρόβλημα εγκαταλείπουν την κυψέλη και ψάχνουν άλλη φωλιά (κάτι που ακούγεται σαν να γίνεται σμηνουργία μέσα στο Φθινόπωρο). Παρατηρούνται μελίσσια με επάρκεια τροφών αλλά καθόλου μέλισσες είτε ζωντανές είτε νεκρές (έχει γίνει δηλ. εγκατάλειψη φωλιάς).
4. Ο γόνος εμφανίζεται διάσπαρτος (φαίνεται σαν σηψιγονία). Σφραγισμένα κελιά εμφανίζονται με βυθίσματα και τρυπίτσες στα οποία υπάρχουν νεκρές νύμφες & προνύμφες καθώς και νεκρά και ζωντανά Βαρρόα. Ο νεκρός γόνος δεν είναι κολλώδης και απομακρύνεται εύκολα.
5. Μέλισσες εμφανίζονται με κοντές κοιλιές ή με καθόλου ή ατελή φτερά.
6. Όταν τα Βαρρόα είναι εμφανή πάνω στις ράχες των μελισσώνν, τότε συνήθως η προσβολή από Βαρρόα είναι της τάξης του 30%.

Διάγνωση προσβολής
1. Διαγνωστική θεραπεία
Γίνεται μια θεραπεία και με την βοήθεια χαρτονιού στον πάτο γίνεται καταμέτρηση των Βαρρόα για τις επόμενες 24 ώρες της θεραπείας. Συνυπολογίζοντας και τον γόνο που υπάρχει συμπεραίνουμε την έκταση της προσβολής. Δεδομένο είναι ότι ο γόνος περιέχει το 50~85% των Βαρρόα (που δεν επηρεάζεται από την θεραπεία) .
2. Καταμέτρηση των Βαρρόα που πέφτουν φυσιολογικά στον πάτο
Κάθε μέρα πέφτει ένας αριθμός Βαρρόα ο οποίος μπορεί να καταμετρηθεί στην διάρκεια 24 ωρών αν μπει ένα χαρτόνι στον πάτο της κυψέλης. Αν καταμετρηθούν 10 Βαρρόα την ημέρα θεωρείται βαριά προσβολή.
3. Εκτίμηση με οινόπνευμα
Συλλέγονται 100 μέλισσες σε δοχείο που υπάρχει οινόπνευμα για να πεθάνουν οι μέλισσες και τα Βαρρόα. Ανακινούνται και αφού απομακρυνθεί το οινόπνευμα και οι μέλισσες καταμετρούνται τα Βαρρόα υπολογίζοντας την προσβολή επί τοις %.

Αντιμετώπιση του Βαρρόα
1. Από τα πάρα πάνω συνάγεται ότι η καλύτερη εποχή αντιμετώπισης είναι όταν το μελίσσι έχει λίγο ή καθόλου γόνο.
2. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το Βαρρόα για τουλάχιστον 14 συνεχόμενες μέρες, όσες δηλαδή είναι οι μέρες που αυτές κρύβονται μέσα στον γόνο.
3. Με παγίδευση του Βαρρόα σε Κηφηνοπλαίσια.
Τοποθετούνται κηφηνοπλαίσια στο κέντρο του γόνου και μόλις σφραγιστούν καταψύχονται ώστε να σκοτωθούν τα Βαρρόα. Έχει αποτέλεσμα όταν η προσβολή είναι χαμηλή.
4. Σκόνισμα των μελισσών με ζάχαρη άχνη, ώστε οι βεντούζες του Βαρρόα να μη μπορούν να βεντουζώσουν πάνω στην μέλισσα.
5. Χημική καταπολέμηση με τα υπέρ και τα κατά της.Και ακολουθούν δύο σχεδιαγράμματα που δείχνουν την αύξηση του Βαρρόα σε Εργατικό γόνο και Κηφηνογόνο μέσα σε 10 αλλεπάλληλες γενιές Βαρρόα (4,7 μήνες), υποθέτοντας ότι ξεκινά η προσβολή με 1 άτομο Βαρρόα.

Η κάθε γενιά Βαρρόα υπολογίζεται σε 14 μέρες, όσο δηλαδή οι Βαρρόα χρειάζονται από την στιγμή που μπαίνουν στον γόνο μέχρι να βγουν.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης αύξησης του Βαρρόα στον Εργατικό γόνο είναι 1,2 και αντίστοιχα στον Κηφηνογόνο 2,7.

Στο τέλος υπολογίζεται η προσβολή που θα υπάρξει σε ένα μελίσσι με πληθυσμό 10.000 μελισσών  από τα διαδοχικά Βαρρόα που γεννιούνται.
Προσβολή Βαρρόα σε Εργατικό γόνο

Προσβολή Βαρρόα σε ΚηφηνογόνοΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου